Thông báo mời chào giá bảo dưỡng sửa chữa hệ thống báo cháy nhà ga T1 - Cảng hàng không Phù Cát