Thông báo mời chào giá "Cung cấp lốp xe khách sân đỗ SAMCO UIH-10716, COBUS UIH-10717 và YUTONG UIH-10719 - Cảng hàng không Phù Cát"