Thông báo mời chào giá cung cấp vật tư, gia công, sửa chữa xe ô tô khách 47 chổ SAMCO 77B-01409 - Cảng hàng không Phù Cát