Thông báo mời chào giá "Cung cấp vật tư, sửa chữa xe cấp điện tàu bay ARVICO - Cảng hàng không Phù Cát"