Thông báo mời chào giá Cung cấp vật tư sửa chữa xe kéo đẩy tàu bay TLD TMX 150 UIH 11803 - Cảng hàng không Phù Cát