Thông báo mời chào giá gói thầu Cung cấp vật tư, phụ tùng, sửa chữa, bảo dưỡng 3 xe cứu hỏa Cảng hàng không Phù Cát