Thông báo mời chào giá gói thầu " Sửa chữa trạm khởi động khí - Cảng Hàng không Phù Cát"