Thông báo mời chào giá "Sửa chữa xe TOYOTA ALTIS và xe TOYOTA FORTURNER - Cảng hàng không Phù Cát"