Thông báo mời chào giá về việc bảo dưỡng các trạm biến áp của hệ thống đèn khu bay, ILS/DME, đài dẫn đường K1, K2 – Cảng hàng không phù Cát năm 2022