Thông báo mời chào giá về việc bảo dưỡng xe cứu hỏa đợt II năm 2022 - Cảng hàng không Phù Cát