Thông báo mời chào giá về việc Cung cấp 06 bộ lốp cứu hỏa ROSENBAUER UIH-12105 - Cảng hàng không Phù Cát