Thông báo mời chào giá Về việc "Cung cấp thảm cao su chống trượt cầu hành khách UIH-10201 và UIH-10202 - Cảng hàng không Phù Cát"