Thông báo mời chào giá về việc mua sắm 03 bộ máy tính làm việc tại Văn phòng Cảng - Cảng HK Phù Cát