Thông báo mời chào giá về việc mua sắm các bóng đèn để sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng nhà ga T1, T2, nhà nghỉ ca, đèn đường sân đỗ taxi tại Cảng hàng không Phù Cát năm 2022