Thông báo mời chào giá về việc mua sắm các vật tư điện và các bộ nguồn biển báo để sửa chữa thay thế các bộ nguồn biển báo khu bay thuộc hệ thống đèn hiệu – Cảng hàng không Phù Cát năm 2021