Thông báo mời chào giá về việc mua sắm công cụ dụng cụ phòng chống bão nhà ga T1 và T2 – Cảng hàng không phù Cát năm 2021