Thông báo mời chào giá về việc mua sắm vật tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống Camera CCTV nhà ga T1 - Cảng hàng không Phù Cát