Thông báo mời chào giá về việc thuê dịch vụ phòng chống chuột, côn trùng, mối tại Cảng hàng không Phù Cát năm 2024