Nhận hành lý ký gửi
Hành khách nên lưu ý quan sát biển chỉ dẫn khu vực trả hành lý chuyến bay của hành khách. Thông tin trên biển hướng dẫn bao gồm số hiệu chuyến bay, giờ bay, khu vực trả hành lý. Việc hướng dẫn có thể được thể hiện thông qua biển chỉ dẫn trong nhà ga, hướng dẫn của nhân viên mặt đất hoặc tờ thông báo phát cho hành khách.
Trong trường hợp hành lý ký gửi của hành khách bị thất lạc, bị nứt, vỡ hoặc có dấu hiệu bị cạy phá, hành khách cần liên lệ với nhân viên hàng không ở Quầy trợ giúp (Baggage Claim) hoặc Quầy hành lý thất lạc (Lost and Found) để được hướng dẫn, trợ giúp việc tìm lại hành lý cũng như bồi thường đối với việc hư hỏng, mất mát, hao hụt của hành lý.