THÔNG BÁO

V/v: Lựa chọn đơn vị được nhượng quyền khai thác vận chuyển

hành khách bằng taxi tại Cảng hàng không Phù Cát

Kính gửi:

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi

trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 

            Căn cứ thông tư 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 về việc quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ vận chuyển ngành hàng không;

            Căn cứ thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

            Căn cứ điều kiện thực tế tại Cảng hàng không Phù Cát, nhằm khai thác dịch vụ taxi hiệu quả, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn khai thác và đáp ứng nhu cầu khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ; Cảng hàng không Phù Cát xin thông báo đến tất cả các đơn vị hiện đang kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh về kế hoạch tổ chức lựa chọn như sau:

            1. Tất cả các đơn vị đang kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành kháchbằng taxi trên địa bàn tỉnh có nhu cầu khai thác dịch vụ taxi tại Cảng hàng không Phù Cát sẽ mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn do Cảng HK Phù Cát tổ chức.

            2. Thời gian mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ kể từ ngày 09/08/2019 đến ngày 14/8/2019.

            3. Cảng hàng không Phù Cát hướng dẫn quy chế và tổ chức lựa chọn:

- Thời gian: 09h00 ngày 15/08/2019.

- Địa điểm: Văn phòng Cảng hàng không Phù Cát, Trung tâm giao dịch hàng không Quy Nhơn- 01 Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Chi tiết liên hệ: Số điện thoại: (0256) 3.537.500, di động 0979.71.72.99 gặp Bà Trần Thị Bích Oanh – Nhân viên văn phòng.

            Cảng hàng không Phù Cát thông báo để Quý đơn vị kinh doanh vận chuyển hành khách bằng taxi được biết nhằm chủ động sắp xếp kế hoạch và đăng ký tham gian nếu có nhu cầu.

            Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý đơn vị.