V/v: Nuôi cấy vi sinh cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - Cảng hàng không Phù Cát

 

            Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá hạn chế sửa chữa trụ đèn chiếu sáng sân đỗ số 1 - Cảng hàng không Phù Cát.

            Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với hàng hóa/ dịch vụ:

STT

Nội dung công việc

Đvt

Khối lượng

Ghi chú

I

 BỂ THIẾU KHÍ ANOXIC (60m3)

 

 

 

  1.  

 Dinh dưỡng vi lượng

Kg

2,5

 

  1.  

Dinh dưỡng đa lượng

Kg

100

 

II

BỂ HIẾU KHÍ (100m3)

 

 

 

1

Giá thể sinh học thiếu khí

M3

2

 

2

Vi sinh hiếu khí

Kg

2,5

 

3

Dinh dưỡng vi lượng

Kg

2,5

 

4

Dinh dưỡng đa lượng

Kg

100

 

III

BỂ KHỬ TRÙNG (15M3)

 

 

 

  1.  

Hóa chất Chlorine 50% (dùng 6 tháng)

Kg

50

 

IV

CHI PHÍ KHÁC

 

 

 

1

Nhân công kiểm tra hàng tháng

Tháng

6

 

2

Phân tích mẫu xử lý theo QCVN 14/2015

Lần

2

 

 

- Thời gian địa điểm thực hiện công việc sửa chữa: Khu vực xử lý nước thải sinh hoạt - Cảng hàng không Phù Cát.

- Giá: đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ

- Thanh toán: Chuyển khoản

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của đơn vị và có đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian gửi hồ sơ chào giá: Trước 15 giờ 30 ngày 09 tháng 08 năm 2019

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/ bưu điện theo địa chỉ hồ sơ chào giá hoặc gửi fax, email (scan file.pdf).

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

            + Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, Phường Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

            + Fax, email: 0256.3823627          email: vanthuphucat@vietnamairport.vn

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không Phù Cát

- Văn phòng Cảng

- Điện thoại: 0256. 3822953

- Người liên hệ: Lê Minh Hiệp

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.