THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

 

V/v: Bảo dưỡng các tủ điện phân phối nhà ga T1

 

            Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Bảo dưỡng các tủ điện phân phối nhà ga T1 - Cảng hàng không Phù Cát.

            Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với hàng hóa/ dịch vụ:

STT

Nội dung công việc

ĐVT

Khối lượng

Chi chú

I

TỦ CHÍNH MSB

 

 

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng tủ điện

Tủ

1

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng máy cắt

 

 

 

 1.  

Vệ sinh và siết chặt tất cả các bu-lông đấu nối trong tủ

 

 

 

 1.  

Bổ sung dầu mỡ vào các khớp chuyển động

 

 

 

 1.  

Vệ  sinh và bảo dưỡng đầu cáp 0.4 kv

 

 

 

II

TỦ BÙ

Tủ 

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng tủ điện

 

 

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng máy cắt

 

 

 

 1.  

Vệ sinh và siết chặt tất cả các bu-lông đấu nối trong tủ

 

 

 

 1.  

Bổ sung dầu mỡ vào các khớp chuyển động

 

 

 

 1.  

Vệ  sinh và bảo dưỡng đầu cáp 0.4 kv

 

 

 

III

TỦ MDB

 Tủ

1

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng tủ điện

 

 

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng máy cắt

 

 

 

 1.  

Vệ sinh và siết chặt tất cả các bu-lông đấu nối trong tủ

 

 

 

 1.  

Bổ sung dầu mỡ vào các khớp chuyển động

 

 

 

 1.  

Vệ  sinh và bảo dưỡng đầu cáp 0.4 kv

 

 

 

IV

TỦ MÁY PHÁT ĐIỆN

Tủ 

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng tủ điện

 

 

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng máy cắt

 

 

 

 1.  

Vệ sinh và siết chặt tất cả các bu-lông đấu nối trong tủ

 

 

 

 1.  

Bổ sung dầu mỡ vào các khớp chuyển động

 

 

 

 1.  

Vệ  sinh và bảo dưỡng đầu cáp 0.4 kv

 

 

 

V

TỦ ĐIỀU HÒA

Tủ

1

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng tủ điện

 

 

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng máy cắt

 

 

 

 1.  

Vệ sinh và siết chặt tất cả các bu-lông đấu nối trong tủ

 

 

 

 1.  

Bổ sung dầu mỡ vào các khớp chuyển động

 

 

 

 1.  

Vệ  sinh và bảo dưỡng đầu cáp 0.4 kv

 

 

 

VI

TỦ PHÂN PHỐI ĐIỆN NHÀ GA

Tủ

1

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng tủ điện

 

 

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng CB

 

 

 

 1.  

Vệ sinh và siết chặt tất cả các bu-lông đấu nối trong tủ

 

 

 

 1.  

Bổ sung dầu mỡ vào các khớp chuyển động

 

 

 

 1.  

Vệ  sinh và bảo dưỡng đầu cáp 0.4 kv

 

 

 

 

- Thời gian, địa điểm thực hiện công việc bảo dưỡng:

+ Thời gian: Thực hiện việc bảo dưỡng sau khi kết thúc hoạt động bay.

+ Địa điểm: Cảng hàng không Phù Cát, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định.

- Giá: đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ

- Thanh toán: Chuyển khoản

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của đơn vị và có đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian gửi hồ sơ chào giá: Hạn chót trước 16 giờ 00 ngày 05 tháng 08 năm 2020

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/ bưu điện theo địa chỉ hồ sơ chào giá hoặc gửi fax, email (scan file.pdf).

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

            + Địa chỉ: Cảng hàng không Phù Cát, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định.

     +Fax, email: 0256.3823627     email: quymaicns@gmail.com hoặc vanthuphucat@vietnamairport.vn

3. Thông tin liên hệ:

- Cảng hàng không Phù Cát

- Phòng kỹ thuật

- Điện thoại: 0905340993

- Người liên hệ: Lương Quí Mai

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.