Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá hạn chế hạng mục “Sửa chữa và bảo dưỡng các trạm biến áp Đài dẫn đường K1, K2, khu bay - Cảng hàng không Phù Cát”.

            Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với hàng hóa/ dịch vụ:

STT

Nội dung công việc

ĐVT

Khối lượng

Chất lượng

 I

TRẠM BIẾN ÁP (ĐÀI K1)

 

 

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng MBA 15/0.4KV

Máy

1

 

 1.  

Vệ  sinh và bảo dưỡng đầu cáp 0.4 kv

Cái

20

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng ATM tổng 0.4kv

Cái

1

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng ATM lộ 0.4kv

Cái

4

 

II

TRẠM BIẾN ÁP (ĐÀI K2)

 

 

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng MBA 22/0.4KV

Máy

1

 

 1.  

Vệ  sinh và bảo dưỡng đầu cáp 0.4 kv

Cái

20

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng ATM tổng 0.4kv

Cái

1

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng ATM lộ 0.4kv

Cái

4

 

III

TRẠM BIẾN ÁP 6/0.4kv Tại đầu 33

 

 

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng MBA 6/0.4kv

Máy

1

 

 1.  

Vệ sinh bảo dưỡng Máy cắt 6 KV

Máy

1

 

 1.  

Sữa chữa truyền động máy cắt 6kv (hỏng)

Bộ

1

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng đầu cáp 6 kv

Cái

3

 

 1.  

Vệ  sinh và bảo dưỡng đầu cáp 0.4 kv

Cái

24

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng ATM tổng 0.4kv

Cái

1

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng ATM lộ 0.4kv

Cái

6

 

IV

TRẠM BIẾN ÁP 6/0.4kv Tại đầu 15

 

 

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng MBA 6/0.4kv

Máy

1

 

 1.  

Vệ sinh bảo dưỡng Máy cắt 6 KV

Máy

1

 

 1.  

Sữa chữa truyền động máy cắt 6kv ( hỏng )

Bộ

1

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng đầu cáp 6 kv

Cái

3

 

 1.  

Vệ  sinh và bảo dưỡng đầu cáp 0.4 kv

Cái

24

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng ATM tổng 0.4kv

Cái

1

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng ATM lộ 0.4kv

Cái

5

 

V

TRẠM BIẾN ÁP 0.4/6 KV (TRẠM NÂNG)

 

 

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng MBA 0.4/6KV

Máy

1

 

 1.  

Vệ sinh bảo dưỡng Máy cắt 6 KV

Máy

3

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng đầu cáp 6 kv

Cái

18

 

 1.  

Vệ  sinh và bảo dưỡng đầu cáp 0.4 kv

Cái

20

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng ATM tổng 0.4kv

Cái

1

 

 1.  

Vệ sinh và bảo dưỡng ATM lộ 0.4kv

Cái

4

 

VI

KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐIỆN

 

 

 

1

Máy biến âp 3 pha -32kva -6 /0,4kv

Máy

2

 

2

Máy biến âp 3 pha -75kva -6 /0,4kv

Máy

1

 

3

Máy biến áp 3pha -50kva -22/0,4kv

Máy

1

 

 

- Thời gian địa điểm thực hiện công việc sửa chữa, bảo dưỡng: 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, tại Cảng hàng không Phù Cát.

- Giá: đề nghị chào giá dịch vụ trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ

- Thanh toán: Chuyển khoản

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền của đơn vị và có đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

- Thời gian gửi hồ sơ chào giá: Từ ngày 22 tháng 6 năm 2020 đến trước 16 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2020.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/ bưu điện theo địa chỉ hồ sơ chào giá hoặc gửi fax, email (scan file.pdf).

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

            + Địa chỉ: Cảng hàng không Phù Cát, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định.

            + Fax, email: 0256.3823627              email: quymaicns@gmail.com

3. Thông tin liên hệ:

- Phòng kỹ thuật, Cảng hàng không Phù Cát

- Điện thoại: 0905340993

- Người liên hệ: Lương Quí Mai

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Cảng hàng không Phù Cát – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.