Từ ngày 12/9/2022-19/9/2022, Đảng bộ cơ sở Cảng hàng không Phù Cát hoàn thành việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025.

     Chi bộ Phòng An ninh hàng không là Chi bộ được Đảng ủy cơ sở Cảng hàng không Phù Cát chọn làm Đại hội điểm.

Đại hội điểm-Chi bộ An ninh hàng không ngày 12/9/2022

     Đại hội các chi bộ được tiến hành trọng thể với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được của các chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022; nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội Chi bộ Phòng Phục vụ mặt đất ngày 15/9/2022

     Với tinh thần trách nhiệm, các chi bộ đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội đề ra. Đại hội các chi bộ cũng thống nhất lựa chọn, bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025, bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực; thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu cụ thể.

Đại hội Chi bộ Phòng Kỹ thuật ngày 16/9/2022

     Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Phòng An ninh hàng không là đồng chí Nguyễn Đình Tình; Bí thư Chi bộ Phòng Kỹ thuật là đồng chí Nguyễn Yên Bình; Bí thư Chi bộ Văn phòng Cảng là đồng chí Lê Minh Hiệp; Bí thư Chi bộ Phòng Phục vụ mặt đất là đồng chí Nguyễn Quốc Định.

Đại hội Chi bộ Văn phòng Cảng ngày 19/9/2022

     Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, đem hết khả năng, nhiệt tình, bằng hành động thiết thực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ sở Cảng hàng không Phù Cát ngày càng vững mạnh.

Tin, ảnh

Trần Thị Bích Oanh