Thông báo mời chào giá Sửa chữa xe cứu hỏa OSHKOSH và xe khách sân đỗ XINFA - Cảng HK Phù Cát