Hành khách, nhân viên nếu cảm thấy không khỏe hoặc có yêu cầu cần trợ giúp y tế tại Cảng Hàng không QT Phú Quốc, xin vui lòng đến hoặc liên hệ các phòng trực y tế được bố trí trên nhà ga, Các nhân viên phục vụ mặt đất.

Hoặc liên hệ hotline y tế: Cập nhật