Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- SGN-KIX VN320 CLS
00:10 --:-- SGN-NRT VN300 CLS
00:15 --:-- SGN-NRT VJ822. I CLS
00:15 --:-- SGN-PUS VN422 CLS
00:20 --:-- SGN-NGO VN340 CLS
01:00 --:-- SGN-TPE VJ840. I CLS
01:15 --:-- SGN-MNL 5J752 CLS
01:20 --:-- SGN-KIX VJ828. I CLS
01:30 --:-- SGN-ICN TW122 J1-4 CLS
01:40 --:-- SGN-WUH CZ8318 CLS
01:40 --:-- SGN-CKG OQ2396 CLS
02:00 --:-- SGN-ICN 7C4704 G1-4 CLS
02:10 --:-- SGN-PVG MU282 CLS
02:25 --:-- SGN-SZX CZ8474 CLS
02:40 --:-- SGN-ICN VJ862. I CLS
04:55 --:-- SGN-HKG HX539 CLS
05:00 --:-- SGN-HAN VN7206 CLS
05:10 --:-- SGN-PEK CA904 CLS
05:30 --:-- SGN-HAN BL740 CLS
05:30 --:-- SGN-HUI VJ302 I-J-K CLS
05:30 --:-- SGN-HAN VN7208 CLS
05:35 --:-- SGN-THD VJ242 I-J-K CLS
05:35 --:-- SGN-DAD VJ620 I-J-K CLS
05:45 --:-- SGN-HAN QH202 G7-G12 CLS
05:45 --:-- SGN-HPH VJ270 I-J-K CLS
05:55 --:-- SGN-VKG 0V8003 CLS
06:00 --:-- SGN-PQC BL303 CLS
06:00 --:-- SGN-DAD BL664 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN QH206 G7-G12 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VJ176 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-PQC VJ321 I-J-K CLS
06:00 --:-- SGN-DAD VN110 CLS
06:00 --:-- SGN-HPH VN1180 CLS
06:00 --:-- SGN-HAN VN208 CLS
06:05 --:-- SGN-TBB VJ206 I-J-K CLS
06:10 --:-- SGN-NRT VN302 CLS
06:15 --:-- SGN-CXR BL366 CLS
06:15 --:-- SGN-HKG CX726 CLS
06:15 --:-- SGN-VDH VN1400 CLS
06:30 --:-- SGN-HUI VN1370 CLS
06:30 --:-- SGN-HAN VN7210 CLS
06:35 --:--