Nhà ga quốc nội và quốc tế đã trang bị dịch vụ nước uống miễn phí, hoạt động 24/24h tại các vị trí như sau:

  • Ga quốc nội: tại gate 5, 10 và 16 khu cách ly ga đi
  • Ga quốc tế: tại gate 15, 16 & 18 khu cách ly ga đi và khu vực băng chuyền số 1 và 6 ga đến