Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc: Bảo trì định kỳ hệ thống thiết bị phòng bơm chữa cháy Tòa nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam năm 2021

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.