Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:05 --:-- VII-HAN VN1708 OPN
08:05 --:-- VII-HAN QH1652 OPN
09:15 --:-- VII-DLI VJ713 OPN
09:30 --:-- VII-BMV QH1761 OPN
10:00 --:-- VII-SGN VN1263 OPN
12:20 --:-- VII-HAN 0V8312 OPN
13:25 --:-- VII-SGN VJ213 OPN
13:30 --:-- VII-SGN VN1265 OPN
13:45 --:-- VII-VCA VJ481 OPN
14:15 --:-- VII-SGN QH1153 OPN
15:30 --:-- VII-SGN VJ227 OPN
17:35 --:-- VII-SGN VJ1223 OPN
17:55 --:-- VII-SGN VJ1225 OPN
18:30 --:-- VII-SGN VN7269 OPN
19:20 --:-- VII-SGN VJ225 OPN
20:05 --:-- VII-HAN VN1714 OPN
20:15 --:-- VII-SGN BL555 OPN
20:30 --:-- VII-SGN VN1269 OPN
22:20 --:-- VII-SGN