Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:20 --:-- HAN-VII VN1709 OPN
07:20 --:-- HAN-VII QH1653 OPN
08:30 --:-- SGN-VII QH1152 OPN
08:40 --:-- SGN-VII VJ212 OPN
08:40 --:-- CXR-VII BL520 OPN
09:20 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
11:40 --:-- HAN-VII 0V8313 OPN
12:45 --:-- DLI-VII VJ712 OPN
12:50 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
13:05 --:-- VCA-VII VJ480 OPN
13:05 --:-- BMV-VII QH1762 OPN
14:00 --:-- SGN-VII BL540 OPN
17:10 --:-- SGN-VII VN7268 OPN
18:45 --:-- HAN-VII VN1715 OPN
18:50 --:-- SGN-VII VJ224 OPN
19:40 --:-- SGN-VII VN1268 OPN
19:45 --:-- SGN-VII BL554 OPN
21:35 --:-- SGN-VII VJ216 OPN
23:20 --:-- SGN-VII VJ228 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
Không có lịch bay.