Cảng Hàng không Quốc tế Vinh thông báo mời tham gia đấu giá nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi năm 2018

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: Tài sản bán đấu giá: Nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh trong thời gian 01 (một) năm kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2018 đến ngày 30 tháng 07 năm 2019, cụ thể   

Vị trí số 01: 01 quyền lên tài tại vị trí đón khách phía Nam nhà ga quốc nội đến. Giá khởi điểm đấu giá: 45.000.000.đồng/quyền lên vị trí đón khách/tháng.

Vị trí số 02: 01 quyền lên tài tại vị trí đón khách phía Nam nhà ga quốc nội đến (sau vị trí số 1). Giá khởi điểm đấu giá: 45.000.000.đồng/quyền lên vị trí đón khách/tháng.

2. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn: 18/07/2018.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: bắt đầu từ 01/08/2018.

4. Đơn vị tổ chức đấu giá: Cảng hàng không Quốc tế Vinh, Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP. Chi tiết xin liên hệ: Ông Phan Đăng Bảo Quang. Chánh Văn phòng Cảng hàng không Quốc tế Vinh.

Điện thoại: 0982.742.982; Fax: 0383851888. Email: baoquangvii@gmail.com

5. Địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: Hội trường Cảng hàng không Quốc tế Vinh – Nghi Liên – Thành Phố Vinh – Nghệ An.

6. Thời gian thực hiện: Từ ngày 18/07/2018 đến 16h ngày 24/07/2018: Họp phổ biến quy chế  đấu giá; Phát mẫu hồ sơ sơ tuyển; Khảo sát vị trí bãi đỗ xe taxi.

Địa điểm: Hội trường Cảng hàng không Quốc tế Vinh và vị trí khảo sát. (Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h; buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’)

7. Thời gian thực hiện:

Thời gian

Nội dung

ngày 18/07/2018 đến 16h ngày 24/07/2018

Họp phổ biến quy chế  đấu giá; Phát mẫu hồ sơ sơ tuyển; Khảo sát vị trí bãi đỗ xe taxi. Địa điểm: Hội trường Cảng hàng không Quốc tế Vinh và vị trí khảo sát. ( Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h; buổi chiều từ 13h30’ đến 16h)

16h30’ ngày 24/07/2018

Nhận hồ sơ sơ tuyển.

26/07/2018

Thông báo kết quả sơ tuyển; Gửi Thư mời tham gia đấu giá.

26-27/07/2018

Các đơn vị tham gia đấu giá mua hồ sơ đấu giá, đăng ký tham gia, nộp tiền đặt trước. ( Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h; buổi chiều từ 13h30’ đến 17h)

9 giờ ngày

28/07/2018

Tổ chức đấu giá.

30-31/07/2018

Thực hiện ký kết hợp đồng nhượng quyền.