Để phục vụ hành khách có nhu cầu về nước uống sau khi hoàn tất các thủ tục hàng không và kiểm tra an ninh soi chiếu, Cảng HKQT Vinh bố trí các trụ cung cấp nước uống miễn phí:

Khu vực cách ly tầng 2 nhà ga hành khách:

  • Đối diện Cửa ra tàu bay số 1, 2
  • Đối diện Cửa ra tàu bay số 3, 4 

Khu vực khách về:

  • Một bên quầy Thông tin du lịch