Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2018 của Tổng công ty CHK Việt Nam - CTCP, từ ngày 18 - 21/09/2018 tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh đã tổ chức lớp học bồi dưỡng kiến thức QTKD và nâng cao kỹ năng mềm cho 35 học viên đến từ các Cảng hàng không khu vực Bắc miền Trung (VII, THD, DHV).

Lớp học được Lãnh đạo Cảng quán triệt và tổ chức nghiêm túc đầy đủ, được giáo viên có kiến thức và kinh nghiệm truyền đạt gợi mở nhiều vấn đề mới sát thực tế, cơ bản và hấp dẫn. Các học viên được phân thành các nhóm thảo luận sôi nổi gợi mở tư duy sát thực tế hoạt động của các Cảng hàng không.

Kết quả được đánh giá cao, đã giúp cho học viên bổ sung kiến thức, nhận thức rõ thêm các vấn đề liên quan QTDN và kỹ năng điều hành, quản lý nhân sự, đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong hiện tại và tương lai. Kết thúc khóa học để lại ấn tượng đẹp trong giao lưu, học hỏi giữa các Cảng hàng không trên thành phố Vinh tươi đẹp đang đổi mới và phát triển.

Cảng hàng không Quốc tế Vinh