CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VINH

Trụ sở: CHK QT Vinh, Nghi Liên, Thành phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383851476 - Số fax: 02383851888

Email: vtsau@vietnamairport.vn