THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
CẢNG HÀNG KHÔNG BUÔN MA THUỘT
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột cần tuyển dụng lao động vào các vị trí sau:

1.Nhân viên thu phí bến bãi

2.Nhân viên công nghệ thông tin

3.Nhân viên vận hành ILS

4.Nhân viên an ninh soi chiếu

Để biết thông tin chi tiết, đề nghị các ứng viên bấm vào đường link để tải về:

Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thông báo tuyển dụng lao động

Mẫu thông tin ứng viên