Ngày 11/7/2017, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định số 1531/QĐ-CHK về Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang theo người, hành lý lên tàu bay.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2017 và thay thể Quyết định số 633/QĐ-CHK ngày 27/4/2016 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

Thông tin chi tiết, để nghị bấm vào đường link dưới đây để tải về:

Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang theo người, hành lý lên tàu bay