Quy định về việc kiểm tra, soi chiếu đối với hành khách, hành lý xách tay và nhân viên nội bộ, khách tham quan, đón tiễn tại các cảng hàng không

1. Đối với kiểm tra an ninh hành khách và hành lý xách tay:

1.1.1. Yêu cầu tất cả hành khách phải cởi bỏ áo khoác, mũ, giầy, dép, thắt lưng, vật dụng cá nhân và các đồ đạc khác như bật lửa, bao thuốc lá, chìa khóa, các vật dụng bằng kim loại khác mang trên người để vào khay đưa qua máy soi tia X trước khi đi qua cổng từ. Nhân viên làm nhiệm vụ hướng dẫn hành khách phải giám sát chặt chẽ, triệt để nhắc nhở, yêu cầu hành khách thực hiện quy định này trước khi cho hành khách đi qua cổng từ.

1.1.2. Trường hợp hành khách đi qua cổng từ mà chưa thực hiện  yêu cầu nêu tại điểm 1.1.1 thì yêu cầu hành khách quay trở ra để thực hiện.

1.1.3. Hành khách đã cởi bỏ các vật dụng nêu tại điểm 1.1.1 khi đi qua cổng từ mà có tín hiệu cảnh báo thì phải thực hiện kiểm tra bằng thiết bị dò kim loại cầm tay và trực quan theo một quy trình chuẩn, thống nhất. Chỉ khi nào xác định được chính xác vật phát tín hiệu cảnh báo mới kết thúc quá trình kiểm tra an ninh đối với hành khách.

1.1.4. Chất lỏng, máy tính xách tay, máy tính bảng, ipad phải bỏ ra ngoài túi hành lý xách tay để vào khay soi chiếu riêng không để chung trong hành lý xách tay khi đưa qua máy soi tia X.

QUY ĐINH VẬT PHẨM SOI CHIẾU

Hành khách cởi bỏ áo khoác, mũ, giầy, dép, thắt lưng, vật dụng cá nhân và các đồ đạc khác như điện thoại di động, bật lửa, bao thuốc lá, chìa khóa, các vật dụng bằng kim loại khác mang trên người để vào khay nhựa đưa qua máy soi tia X trước khi đi qua cổng từ kiểm tra an ninh

2. Đối với nhân viên nội bộ:

2.3. Quy trình kiểm tra nhân viên nội bộ trước khi vào khu vực hạn chế tại các lối đi nội bộ áp dụng như đối với kiểm tra hành khách nêu tại điểm 1.1.1, không miễn trừ bất cứ đối tượng nào. Lãnh đạo các cấp phải tuân thủ các thủ tục, quy trình kiểm tra và làm gương cho cán bộ, nhân viên của đơn vị trong việc chấp hành.

(Trích Văn bản số 4642/CHK-ANHK ngày 01/11/2016 của Cục Hàng không Việt Nam)