Cảng hàng không Buôn Ma Thuột – CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP thông báo về việc tổ chức lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng quảng cáo tại Cảng Hàng Không Buôn Ma Thuột .

Các đơn vi vui lòng xem thông tin tại file đính kèm 

Thông Báo Mời Chào Giá 1 

Thông Báo Mời Chào Giá 2