Cảng hàng không Buôn Ma Thuột – CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức bán đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi thanh lý có danh mục kèm theo (link đính kèm cuối bài viết).

1. Giá khởi điểm: 24.371.000đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu ba trăm bảy mươi mốt nghìn đồng). Giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%, người mua chịu trách nhiệm tháo dỡ và thanh toán mọi chi phí liên quan đến việc bốp xếp tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi thanh lý.

2. Thời gian niêm yết và xem tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi thanh lý:

- Thời gian niêm yết tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi thanh lý: từ ngày 05/11/2019 đến hết ngày 06/11/2019.

- Thời gian xem tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi thanh lý: từ ngày 07/11/2019 và 08/11/2019 tại nhà kho của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột (trong giờ hành chính)

3. Thời gian bán hồ sơ, tiếp tiếp nhận hồ sơ đấu giá và nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian bán hồ sơ: Ngày 12/11/2019 (trong giờ hành chính)

- Giá bán hồ sơ: 100.000đồng/01 bộ hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Ngày 13/11/2019(trong giờ hành chính)

- Tiền đặt cọc: 4.000.000đồng/01 bộ hồ sơ.

4. Địa điểm bán hồ sơ đấu giá và nộp tiền đặt cọc: Văn phòng Cảng hàng không Buôn Ma Thuột – Thôn 3, xã Hòa Thắng, TP.BMT, tỉnh Đắk Lắk. (trong giờ hành chính)

5. Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến vào hồi 08 giờ 30 ngày 14/11/2019

6. Địa điểm bán đấu giá: Văn phòng Cảng hàng không Buôn Ma Thuột – Thôn 3, xã Hòa Thắng, TP.BMT, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3862248       Fax: 0262.33862086

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

https://drive.google.com/open?id=1YL2Mk7mUV7C11N-t5fAoyYSPU2dKXkxZ