Thực hiện hướng dẫn số 803/HD-TCTCHKVN ngày 24/03/2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021, chiều ngày 12/04/2021 tại hội trường đơn vị, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột (CHK BMT) đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021 (Hội nghị). Tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Tuân – Phó giám đốc CHK BMT và đ/c Lê Trung Bình – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn CHK BMT đồng chủ trì cùng với sự tham dự của hơn 49 đại biểu, đại diện cho 137 CB-CNV trong toàn đơn vị.

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Tuân – Phó giám đốc CHK BMT đã trình bày dự thảo báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của đơn vị, kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được trong năm; công tác triển khai các vấn đề liên quan đến người lao động; công tác đảm bảo môi trường làm việc, nâng cao đời sống cho người lao động và việc thực hiện các quy chế của Tổng công ty tại CHK BMT. Đồng thời báo cáo nêu ra phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021.

(Hình ảnh: Xuân Hòa)

Đ/c Nguyễn Văn Tuân đọc dự thảo báo cáo Hội nghị người lao động năm 2021

 của chính quyền 

Đại diện Ban chấp hành Công đoàn CHK BMT, đ/c Lê Trung Bình - Chủ tịch Công đoàn đã trình bày dự thảo báo cáo của BCH Công đoàn Cảng HK Buôn Ma thuột tại Hội nghị Người lao động năm 2021: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; công tác phối hợp thực hiện kế hoạch; công tác xây dựng chế độ, chính sách; đảm bảo quyền lợi của người lao động và trình bày phương hướng hoạt động, nhiệm vụ năm 2021.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn và đại diện Đoàn Thanh niên CHK BMT đã trình bày tham luận của phòng, trong đó báo cáo về kết quả hoạt động chuyên môn của phòng năm 2020 và góp ý phương hướng năm 2021.

(Hình ảnh: Xuân Hòa)

Hội nghị lắng nghe các báo cáo, tham luận

Sau khi lắng nghe báo cáo, tham luận của các đại biểu, của các phòng chuyên môn đ/c Nguyễn Văn Tuân đã tổng hợp các ý kiến phát biểu, đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng liên quan nhanh chóng triển khai thực hiện các ý kiến phát biểu liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu các cá nhân tiêu biểu, đại diện cho người lao động đi tham dự Hội nghị Người lao động Tổng công ty năm 2021.

                                                                                                       Tin bài: Khánh Linh