CHI BỘ CƠ SỞ CẢNG HÀNG KHÔNG BUÔN MA THUỘT TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII

Ngày 15 tháng 8 năm 2018, chi bộ cơ sở Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Chánh Duy – Bí thư chi bộ, Giám đốc Cảng, các đồng chí trong cấp ủy cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên tại cảng và và đảng viên của các đơn vị đang hoạt động trên địa bàn cảng.

Chi bộ đã mời đồng chí Nguyễn Cảnh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Đắk Lắk đến truyền đạt các nội dung chính của 03 Nghị quyết, bao gồm Nghị quyết số 26 “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết số 27 “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, Nghị quyết số 28 “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”, trong đó đồng chí Nguyễn Cảnh tập trung làm rõ các nội dung về mục tiêu, nhiệm vụ, nhóm giải pháp và các điểm mới của các chính sách cải cách.

Hình: Đ/c Nguyễn Cảnh trình bày các nội dung của Nghị quyết TW 7 khóa XII

(Hình: Khánh Linh)

Hội nghị học tập, triển khai và triển khai Nghị quyết 7 khóa XII là một đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân viên về những chủ trương, chính sách mới của Đảng trước yêu cầu của tình hình mới của đất nước.

Hình: Quang cảnh của Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết TW 7 khóa XII

(Hình: Anh Tuấn)

Kết thúc Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ về nội dung, ý nghĩa, sự cần thiết và tầm quan trọng của các Nghị quyết; mỗi cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và xây dựng chương trình hành động cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

                                                                                    (Tin bài: Bích Việt)