Cảng hàng không Buôn Ma Thuột - CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP lựa chọn đơn vị tổ chức, thực hiện đấu giá cho lô hàng thanh lý “Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi năm 2021 tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột”, theo danh mục đã được thẩm định giá bán tối thiểu như sau:

ĐVT: VNĐ

TT

Tên tài sản, CCDC, vật tư

Giá khởi điểm

1

Danh mục tài sản                           

313.000.000

2

Danh mục công cụ dụng cụ

655.000

3

Danh mục vật tư

658.000

Tổng cộng

314.313.000

 

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Địa điểm thực hiện dịch vụ:  tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

- Chào giá: Đề nghị chào giá về công tác tổ chức, thực hiện đấu giá cho lô hàng thanh lý “Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi năm 2021 tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột” là trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.

 • Thanh toán:

+ Hình thức: Chuyển khoản

+ Phương thức thanh toán: Thanh toán 01 lần sau khi hoàn thành

 • Hiệu lực báo giá: 30 ngày
 • Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị, đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi báo giá

 • Thời hạn gửi báo giá: từ ngày 07g30 ngày 19/01/2022 đến 17g00 ngày    27/01/2022.
 • Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận báo giá hoặc gửi fax, email (scan file.PDF).
 • Địa điểm nhận báo giá:

+ Địa chỉ: Văn phòng Cảng – Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, thôn 3, xã Hòa Thắng, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

  + Fax: 0262 3862 086/Email: vanthuchkbmv@gmail.com

              3. Thông tin liên hệ

 • Cảng hàng không Buôn Ma Thuột - CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP
 • Văn Phòng Cảng
 • Điện thoại: 0262 3862 248
 • Người liên hệ: Nguyễn Thị Thanh Xuân
 • Di động: 0942 577 079

          4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

 • Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.
 • Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào.
 • Có đủ hồ sơ năng lực, kinh nghiệm thực hiện công tác tổ chức, thực hiện đấu giá thanh lý tài sản.

Kính mời các đơn vị, tổ chức có nhu cầu, đăng ký gửi chào giá về công tác tổ chức, thực hiện đấu giá cho lô hàng thanh lý “Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi năm 2021 tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột”.