THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Đài K1- Cảng hàng không Buôn Ma Thuột

 

  Cảng hàng không Buôn Ma Thuột- CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức chào giá rộng rãi gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Đài K1 - Cảng hàng không Buôn Ma Thuột”.

Đề nghị Quý công ty quan tâm nghiên cứu và gửi báo giá theo các yêu cầu sau đây:

 1. Yêu cầu về báo giá: Giá dịch vụ bảo vệ 01 người (nam) trực 24giờ/ 7ngày tại Đài K1- Số 79 Nguyễn Lương Bằng, Xã Hòa Thắng, Tp Buôn Ma Thuột.

2. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thời gian, địa điểm thực hiện dịch vụ: 01 năm từ tháng 09/2022, tại địa chỉ Số 79 Nguyễn Lương Bằng, Xã Hòa Thắng, Tp Buôn Ma Thuột.

 • Giá: đề nghị chào giá cho Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Đài K1 - Cảng hàng không Buôn Ma Thuột trọn gói, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
 • Thanh toán:

+Hình thức: Chuyển khoản.

+Phương thức thanh toán: Thanh toán hàng tháng, sau khi hoàn thành công việc và có xác nhận của đơn vị thuê.

- Hiệu lực báo giá: 30 ngày

 • Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị, đóng dấu (nếu có).

4. Thời hạn, địa điểm gửi báo giá

 • Thời hạn gửi báo giá: từ ngày 07g30 ngày 20/9/2022 đến 17g00 ngày 24/09/2022.
 • Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận báo giá hoặc gửi fax, email (scan file.PDF).
 • Địa điểm nhận báo giá:
  • Địa chỉ: Văn phòng Cảng – Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, thôn 3, xã Hòa Thắng, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
  • Fax: 02623862086/Email: vanthuchkbmv@gmail.com

               5. Thông tin liên hệ

 • Cảng hàng không Buôn Ma Thuột - CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP
 • Văn Phòng Cảng
 • Điện thoại: 0262 3862 248
 • Người liên hệ: Nguyễn Thị Bích Việt

          6. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

 • Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.
 • Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.