THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ THUÊ MẶT BẰNG TRƯNG BÀY SẢN PHẨM TẠI CẢNG HK BUÔN MA THUỘT

Xem file đính kèm : TB Trưng Bày Sản Phẩm