Cảng HKQT Cam Ranh tổ chức mời khảo sát hạng mục" Bảo dưỡng định kỳ năm 2024 đối với 3 xe cứu hỏa (BKS: CXR-12101, CXR-12102 và CXR-12103) của Cảng hành không quốc tế Cam Ranh".

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm và thực hiện khảo sát theo các yêu cầu sau đây:

Chi tiết tại đây