Đấu giá Nhượng quyền khai thác bãi đậu phục vụ dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe taxi tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ năm 2021

Kính gửi: Các Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe Taxi trên địa bàn Thành phố Cần Thơ.

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đang tổ chức đấu giá Nhượng quyền khai thác bãi đậu phục vụ dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe taxi tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ năm 2021.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá theo thông báo lần 1 từ 07g30 ngày 04/02/2021 đến 16g30 ngày 18/02/2021.

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ gia hạn thời gian bán hồ sơ như sau:

  • Gia hạn thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá đến trước 16g30 ngày 24/02/2021 (trong giờ hành chính), tại Văn phòng - Nhà Điều hành Cảng HKQT Cần Thơ, giá 500.000 đồng/bộ hồ sơ đấu giá.
  • Thời gian nhận hồ sơ tham gia đấu giá: trước 16g30 ngày 24/02/2021 (trong giờ hành chính), tại Văn phòng - Nhà Điều hành Cảng HKQT Cần Thơ.
  • Thông báo kết quả chấm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: ngày 25/02/2021.
  • Đóng tiền đặt trước
  • Các đơn vị có hồ sơ tham gia đấu giá được đánh giá là “Đạt”: Trước 16g00 ngày 26/02/2021.
  • Thời gian đấu giá: từ 14g thứ bảy, ngày 27/02/2021.
  • Thông báo kết quả đấu giá: trong ngày 27/02/2021.

Chi tiết xin liên hệ:
Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Số 179B Lê Hồng Phong, phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
Điện thoại: 0292.3844.301;   Fax:  0292.3744.584
Website: http://www.canthoairport.com
E-mail: lienhe@canthoairport.com