(20/11/2018) Hiện nay bộ phận Lost and Found đang giữ các vật phẩm sau:

 • 06 đồng hồ:
  • 01 Giordano
  • 01 Guess
  • 01 Rado
  • 01 Essence
  • 01 Pater Philippe
  • 01 Kate Spade
 • 01 dây chuyền vàng
 • 01 lắc bạc
 • 02 tai nghe bluetooth
 • 01 iPhone 5
 • 01 đôi bông tai vàng
 • 02 pin sạc dự phòng
 • 02 điện thoại (số)
  • 01 Nokia
  • 01 LV Mobile
 • Tiền mặt: 1.680.000đ (Một triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng).