CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CẦN THƠ THÔNG BÁO 
KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ KHAI THÁC TAXI TẠI CẢNG HKQT CẦN THƠ NĂM 2018 

Theo kết quả phiên đấu giá ngày 27/6/2018, các hãng trúng đấu giá được quyền khai thác vận chuyển hành khách bằng xe taxi tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ năm 2018 (Từ ngày 01/07/2018 đến 30/6/2019) gồm:

-  Công ty TNHH 1 Thành viên Thương mại Tổng hợp KC (Taxi Khánh Cường)

Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại Cần Thơ (Taxi Mai Linh Cần Thơ)