THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
V/v: Cung cấp “Bộ đàm – Pin Bộ đàm”

    Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp “Bộ đàm – Pin Bộ đàm”.
    Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:
1.    Yêu cầu về hồ sơ chào giá
-    Yêu cầu đối với hàng hóa/dịch vụ:
o    Bộ đàm Motorola P3688        : 27 cái
o    Pin Bộ đàm Motorola P3688    : 18 cái
o    Pin Bộ đàm Motorola GP328    : 20 cái
-    Thời gian, địa điểm giao hàng/thực hiện dịch vụ: Thời gian giao hàng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Địa điểm giao hàng tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, địa chỉ 179B Lê Hồng Phong, P. Trà An, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
-    Giá: đề nghị chào giá “Bộ đàm – Pin Bộ đàm” trọn gói,  đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
-    Thanh toán: Thanh toán bằng phương thức chuyển khoản sau khi nhận được đầy đủ biên bản nghiệm thu và hóa đơn tài chính.
-    Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày chào giá.
Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị, đóng dấu (nếu có).
2.    Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá
-    Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 9 giờ 00 phút ngày 17/5/2019.
-    Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.
-    Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
o    Địa chỉ: 179B, Lê Hồng Phong, P. Trà An, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
o    Fax, email: 0292 3744 584 – huuminh@canthoairport.com
3.     Thông tin liên hệ
-    Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ
-    Ban/Phòng: Văn Phòng
-    Tel: 0944.453.851
-    Người liên hệ: Huỳnh Hữu Minh
4.    Yêu cầu đối với nhà cung cấp
-    Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.
-    Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam–CTCP.

    GIÁM ĐỐC

Phạm Thanh Tâm