Lựa chọn đơn vị khai thác vị trí/mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải

hành khách bằng xe taxi/ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ năm 2023

 

Kính gửi:  Các Đơn vị có ngành nghề kinh doanh khai thác taxi/ô tô

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-CHKQTCT ngày 18/10/2023 của Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch và ban hành hồ sơ mời tham gia lựa chọn đơn vị khai thác vị trí/mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi/ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ năm 2023.

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thông báo kế hoạch lựa chọn đến các đơn vị có ngành nghề kinh doanh khai thác ô tô/taxi, cụ thể như sau:

 

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thông báo kế hoạch lựa chọn đến các đơn vị có ngành nghề kinh doanh khai thác ô tô/taxi, cụ thể như sau:

1) Cảng HKQT Cần Thơ quy hoạch 02 vị trí/mặt bằng ưu tiên đón khách tại làn đường ưu tiên nhà ga đến để cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi/ô tô.

2) Kế hoạch tổ chức lựa chọn/đấu giá như sau:

+) Phát hành (bán) hồ sơ mời tham gia: từ 07g30 ngày 23/10/2023 đến 16g30 ngày   27/10/2023.

+) Tiếp nhận hồ sơ tham gia, thu tiền đảm bảo tham gia lựa chọn/đấu giá, xem sản phẩm lựa chọn: Từ 07h30 ngày 23/10/2023 đến 16h30 ngày 27/10/2023.

+) Hạn nộp hồ sơ tham gia: trước 16h30 ngày 27/10/2023.

+) Đánh giá hồ sơ tham gia: trước 11h00 ngày  30/10/2023.

+) Tổ chức đấu giá công khai: từ 09h 00  ngày 31/10/2023.

+) Thông báo kết quả, thương thảo hoàn thiện và ký kết hợp đồng:  từ ngày 31/10/2023 đến ngày  01/11/2023.

+) Thời gian thực hiện hợp đồng:  14 tháng, từ ngày 01/11/2023 - 31/12/2024.

 

* Chi tiết xin liên hệ:

         Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, số 179B đường Lê Hồng Phong, P. Trà An, Q. Bình Thủy, TPCT.

         Điện thoại: 0292 3844301.

            Email: lienhe@canthoairport.com